VR Služby a distribúcia kontentu

Vo virtuálnom priestore je správna dostupnosť ku konzumentom kontentu rozhodujúcim prvkom úspešnosti vášho projektu. Zrealizujeme najosvedčenejšie a najefektívnejšie postupy nasadenia vášho digitálneho obsahu.

Na základe niekoľkých faktorov, napríklad ako vaše publikum konzumuje obsah, priepustnosť siete a jej dosah, demografické údaje, navrhneme distribučnú sieť a stratégiu na optimalizáciu distribúcie kontentu.

Obsluhujeme:
‍Mobilné zariadenia
Všetky VR okuliare
Herné konzoly
Všetky sociálne siete
Mobilné aplikácie
Zóny s využitím VR okuliarov