Virtual
Technology

Spojenie technologických inovácii s novým prístupom ku komunikácií a umeniu. Ide o celkom odlišné rozprávanie príbehov a zážitkov, ktoré obohacujú náš život a fantáziu. Môžu byť využité nie len vo vede a výskume, ale aj v praktickom živote.

Pri vytváraní produktov vo Virtual Technology vychádzame z faktu, že ľudské bytosti sú audiovizuálne založené. Oblasť ľudského vnímania dnes zaznamenáva výrazný pokrok a my sa stávame svedkami doby, kedy je človek schopný realitu nielen sledovať, ale cez technológiu sa do nej ponoriť a komunikovať v umelo vytvorených svetoch.

Táto technológia nevytvára na človeka tlak, aby sa jej prispôsobil, ale naopak vytvára mu priestor, kde môže skúšať svoju pozornosť a svoje vnemy celkom iným spôsobom.

Projects