Virtual Events

Žijeme v hyper-prepojenom svete, kde je už väčšina ľudí zvyknutá využívať široké spektrum dostupných technológií. Možnosti dosahu našich vízií sa vďaka internetu a virtuálnej technológii rozširuje z fyzického priestoru do ďalších dimenzií. Začína sa úplne nový druh slobody.

Pri realizácii eventov sa už nemusíme obmedziť klasickými riešeniami. V dobe internetu už nie je nutné rezervovať drahý priestor, postaviť stánky, pódiá, navoziť techniku a catering. Stačí pozvať klientov alebo účastníkov, aby sa pripojili k virtuálnej udalosti zo svojej kancelárie, z hotelovej izby, alebo priamo zo svojej postele.
Na vaše online udalosti ako sú konferencie, koncerty, prednášky, či prezentácie produktov, je nachystaná naša ponuka virtuálnych riešení.

Projekty