Streaming Technology

Vznik televízie umožnil, aby sa video a živé vysielanie stali neodmysliteľnou súčasťou života. S rastúcim rozvojom internetu a nových technológií, so zvyšujúcim sa počtom smartfónov, s dostupnosťou lepšej konektivity, ale hlavne so vznikom streamingových služieb, sa v posledných rokoch enormne zvýšil potenciál komunikácie so zákazníkmi formou streamovaného videa.

Streamované video vytvára okamžité a intímne spojenie s vašim publikom. Zvýšená autentickosť obsahu vzbudzuje záujem o prezentovanú tému. Dokonca existuje určitá forma emočného strachu z neprítomnosti, ktorý u divákoch vyvoláva pocit vzrušenia. Často pozorujeme, že pri živom podujatí sa do rôznych sociálnych médií dostáva obrovský výlev emócii a názorov.

Streamovanie nielen pomaly vytláča tradičné médiá, ale úplne mení správanie používateľov ako aj ich konzumáciu obsahu, dokáže ich interaktívne zapojiť v reálnom čase. Ľudia sledujú živé video omnoho dlhšie a častejšie k nemu pripájajú svoje emócie a názory.

Projects