Cross streaming a posting na sociálne média

Multicasting na viac služieb naraz umožňuje neobmedzene rozširovať váš dosah a maximalizovať vaše publikum. Živé vysielanie na viacerých paltformách, zvyšuje šancu, že presne oslovíte ľudí priamo tam, kde sa nachádzajú a v čase, ktorý im vyhovuje.

Odpadá kampaň a smerovanie publika na miesto, kde vysielate. Live Crossposting umožňuje vám a ďalším stránkam uverejňovať videá spoločne, v tom istom čase a bez agregácie.

Sociálne mediálne platformy, ako sú Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok a Snapchat, majú plne integrované  všetky crospostingové a multistramove nástroje.