Produkcia Virtuálnych Eventov

Kľúčom k úspechu každého virtuálneho eventu je jeho perfektná príprava, excelentný časový manažment
a bezchybný výkon. K tomu potrebujete tím našich skúsených špecialistov, ktorí ovládajú projektový manažment eventov v online prostredí.

Pripravíme a zrealizujeme akýkoľvek váš virtuálny event - konferenciu, seminár, launch nového produktu, tlačovku alebo koncert.
Poskytujeme rozsiahle služby v oblasti organizácie a podpory virtuálnych udalostí.

Projektové konzultácie
Návrh komunikačnej stratégie a programu
Webová stránka virtuálneho eventu
Registrácia a autentifikácia účastníkov 
Koordinácia rečníkov a prezentujúcich
Program udalosti, scenáre
Školenia moderátorov a prednášajúcich
Spätná väzba, report a analytika po evente