Optické, privátne,
kryptované streamovacie siete

Audiovizuálne signály sú čoraz zložitejšie a diváci sú dnes náročnejší, ako boli kedykoľvek predtým. V prostredí živého vysielania sú kvalita a spoľahlivosť kľúčové. Video, zvuk a dáta z optických vlákien poskytujú firmám a organizáciám, ktoré sú závislé od živého vysielania množstvo výhod, od spoľahlivosti po kvalitu, flexibilitu a neobmedzenú škálovateľnosť.

Ak sa venujete živým podujatiam, vaše živé udalosti často vyžadujú prenos obsahu na tisíce kilometrov alebo ich distribúciu do celého sveta.Video môže byť distribuované prostredníctvom súkromných, alebo verejných sietí, prípadne redistribuované do káblových, satelitných alebo do bezdrôtových sietí.