Motion Technology

Všetko okolo nás sa neustále rozvíja a mení, svet je navrhnutý tak, aby sústavne a rýchlo upútaval našu pozornosť. Dnes už všetky vnemy vieme preniesť aj do digitálneho prostredia, čo nám poskytuje nové možnosti na kreativitu. Môžeme vytvárať reálne pocity, skúšať nové veci ale hlavne posúvať limity.

Pomocou technológie vieme dnes vytvoriť v podstate všetko, čo si dokážeme predstaviť. Od sledovania pohybu účinkujúcich a objektov, vytvárania animácií v reálnom čase po komunikáciu s dilakovo ovládanými zariadeniami. Je to spôsob, ako pomocou technológie využívať kreativitu, rozvíjať fantáziu a interaktívne pracovať s predstavivosťou publika.

Projekty