Immerzívne rozprávanie príbehov & réžia

Ide o novú formu spojenia komunikácie a umenia, využíva sa celkom odlišné rozprávanie príbehov a zážitkov, ktoré môžu byť využité v praktickom živote, vo vede a vo výskume alebo v komunikácii.

Už od čias antiky ľudia formou drámy a tragédie zisťovali, ako zapôsobiť na diváka, ako ho vtiahnuť do deja. Alternatívne postupy v súčasnosti zapájajú diváka do diania na scéne rôznymi interaktívnymi metódami.

Neustále hľadáme ďalšie spôsoby, ako vytvárať skvelé príbehy a ako ich rozprávať tak, aby zapôsobili na diváka. Konečným cieľom rozprávača je úplne ponoriť publikum do sveta svojho príbehu.