Hybridné eventy

Hybridná udalosť je veľtrh, konferencia, seminár, workshop alebo iná riadená udalosť, ktorá kombinuje „live“ osobné podujatie s „virtuálnou“ online zložkou.

S rastúcou popularitou virtuálnych udalostí sa hybridné udalosti stali populárnym spôsobom zvyšovania účasti na tradičných udalostiach za relatívne nízku cenu.

Umožňujú účasť aj pre ľudí, ktorí by sa inak nemohli na udalosti zúčastniť, či už kvôli cestovným alebo časovým prekážkam a umožňujú účasť handicapovaným účastníkom.