Event
Technology

True multimedia staging
Creative video
Sound & light
And state-of-the-art technology

Pri tvorbe zážitkov používame digitálne platformy, ktoré umožňujú kreatívne vyjadrenie za pomoci dizajnu a umenia. Pomocou imerzívnej technológie a nových médií stierame hranicu medzi fyzickým a digitálnym vnímaním sveta.

Aplikujeme maping, holografiu, 3D animácie, videá a filmy, grafické médiá a zvukový dizajn. Používame interaktívne vizuálne prvky tak, aby účastníci eventov využili všetky možnosti zmyslového vnímania a hlbšie sa ponorili do nových zážitkov.  

Projects