Cross streamingová kampaň - Festival slovenská krčma

94 000 videní s veľmi dobrou dĺžkou sledovania - to je úžasný výsledok crossstreamingovej kampane pre Festival Slovenská krčma.
Ďakujeme Agentúre Pohoda, že sme mohli byť súčasťou tejto celoslovenskej iniciatívy proti fašizmu, a že sme spoločne odovzdali posolstvo - "Slovensko NIE JE fašistická krajina".

Prvýkrát bola použitá naša technológia multi-cloudového strihu streamovaného videa prevádzkovaná na globálnych serveroch, špeciálne navrhnutá mobilná aplikácia na streaming, ako aj nové marketingové nástroje facebooku - ako cross-streaming, cross-posting a integrácia Facebook live API.